Chelsea của Lampard tệ nhất trong kỷ nguyên Abramovich

Chelsea của Frank Lampard có tỉ lệ thắng thấp nhất trong 17 năm qua. Ảnh: Twitter
Chelsea của Frank Lampard có tỉ lệ thắng thấp nhất trong 17 năm qua. Ảnh: Twitter
Chelsea của Frank Lampard có tỉ lệ thắng thấp nhất trong 17 năm qua. Ảnh: Twitter
Lên top