Chelsea cần chuyển mình và Werner sẽ là "vật tế thần" cho Haaland?

Werner và Haaland có thể được nằm trên cùng một bản hợp đồng trao đổi. Ảnh: AFP.
Werner và Haaland có thể được nằm trên cùng một bản hợp đồng trao đổi. Ảnh: AFP.
Werner và Haaland có thể được nằm trên cùng một bản hợp đồng trao đổi. Ảnh: AFP.
Lên top