Châu Âu chốt các nhóm hạt giống vòng loại World Cup 2022

Châu Âu chuẩn bị cho vòng quay mới với vòng loại World Cup 2022. Ảnh: FIFA
Châu Âu chuẩn bị cho vòng quay mới với vòng loại World Cup 2022. Ảnh: FIFA
Châu Âu chuẩn bị cho vòng quay mới với vòng loại World Cup 2022. Ảnh: FIFA
Lên top