Chanathip đổi thái độ, muốn huấn luyện viên nội dẫn dắt tuyển Thái Lan

Chanathip muốn đội tuyển Thái Lan sử dụng huấn luyện viên nội. Ảnh: Siam Sport
Chanathip muốn đội tuyển Thái Lan sử dụng huấn luyện viên nội. Ảnh: Siam Sport
Chanathip muốn đội tuyển Thái Lan sử dụng huấn luyện viên nội. Ảnh: Siam Sport
Lên top