Champions League vắng Ronaldo và Messi: Chuyện thời thế, chuyện tương lai

Thời kỳ của Ronaldo và Messi đang dần đến giai đoạn thoái trào. Ảnh: AFP
Thời kỳ của Ronaldo và Messi đang dần đến giai đoạn thoái trào. Ảnh: AFP
Thời kỳ của Ronaldo và Messi đang dần đến giai đoạn thoái trào. Ảnh: AFP
Lên top