Champions League và “tiếng gầm” dọa nạt Super League

Champions League giữa tuần này thực sự là những cảm xúc rất... Champions League. Ảnh: UEFA
Champions League giữa tuần này thực sự là những cảm xúc rất... Champions League. Ảnh: UEFA
Champions League giữa tuần này thực sự là những cảm xúc rất... Champions League. Ảnh: UEFA
Lên top