Champions League rạng sáng 10.12: Nơi thời gian ngừng lại

Tận dụng tốt cơ hội và không được mắc sai lầm, chỉ có thế Real Madrid (áo trắng) mới tự quyết được số phận tại Champions League. Ảnh: AFP
Tận dụng tốt cơ hội và không được mắc sai lầm, chỉ có thế Real Madrid (áo trắng) mới tự quyết được số phận tại Champions League. Ảnh: AFP
Tận dụng tốt cơ hội và không được mắc sai lầm, chỉ có thế Real Madrid (áo trắng) mới tự quyết được số phận tại Champions League. Ảnh: AFP
Lên top