Chấm dứt dự án European Super League bằng cuộc chiến pháp lý và tiền phạt?

Perez và Ceferin đều dùng "án phạt tiền" để lôi kéo đồng minh. Ảnh: UEFA
Perez và Ceferin đều dùng "án phạt tiền" để lôi kéo đồng minh. Ảnh: UEFA
Perez và Ceferin đều dùng "án phạt tiền" để lôi kéo đồng minh. Ảnh: UEFA
Lên top