Cavani và Greenwood tỏa sáng liên tục: Lối thoát nào cho Martial?

Martial có nên ở lại Manchester United? Ảnh: AFP.
Martial có nên ở lại Manchester United? Ảnh: AFP.
Martial có nên ở lại Manchester United? Ảnh: AFP.
Lên top