Carlo Ancelotti về lại Real Madrid: Quý ngài trở lại chốn thành đô

Carlo Ancelotti đã đồng ý rời Everton. Ảnh: AFP.
Carlo Ancelotti đã đồng ý rời Everton. Ảnh: AFP.
Carlo Ancelotti đã đồng ý rời Everton. Ảnh: AFP.
Lên top