Cần sửa chữa những gì tại Manchester United lúc này?

Manchester United hiện vẫn loay hoay tìm đường trở lại Top 4 Premier League. Ảnh: AFP
Manchester United hiện vẫn loay hoay tìm đường trở lại Top 4 Premier League. Ảnh: AFP
Manchester United hiện vẫn loay hoay tìm đường trở lại Top 4 Premier League. Ảnh: AFP
Lên top