Các ứng viên trong cuộc đua tới Chiếc giày vàng Premier League

Chiếc giày vàng Premier League có ý nghĩa đối với các tiền đạo. Ảnh: Getty Images
Chiếc giày vàng Premier League có ý nghĩa đối với các tiền đạo. Ảnh: Getty Images
Chiếc giày vàng Premier League có ý nghĩa đối với các tiền đạo. Ảnh: Getty Images
Lên top