Các đội Anh không dám tự động cắt lương cầu thủ: Đừng dại khi chơi với lửa

Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Lên top