Cả Ronaldo và Mourinho cũng bị Perez nói xấu

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, đã bị "bồi" cú đòn thứ hai trong vòng 24 giờ. Ảnh: Twitter
Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, đã bị "bồi" cú đòn thứ hai trong vòng 24 giờ. Ảnh: Twitter
Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, đã bị "bồi" cú đòn thứ hai trong vòng 24 giờ. Ảnh: Twitter
Lên top