Bundesliga khởi tranh 16.5, Premier League cố gắng bắt tay thỏa hiệp

Lên top