Bị Việt Nam cầm hòa, Thái Lan quyết lấy 3 điểm từ Indonesia

Ảnh: Siam Sports
Ảnh: Siam Sports
Ảnh: Siam Sports
Lên top