Bị Super League đe dọa, UEFA cải tổ Champions League?

UEFA sẽ phải tính chiến lược để giữ chân các đội bóng lớn ở lại Champions League. Ảnh: AFP
UEFA sẽ phải tính chiến lược để giữ chân các đội bóng lớn ở lại Champions League. Ảnh: AFP
UEFA sẽ phải tính chiến lược để giữ chân các đội bóng lớn ở lại Champions League. Ảnh: AFP
Lên top