Bị đối xử bất công, Real Madrid “không biết mình ở thế giới nào?”

Suốt 27 trận gần đây tại Liga, Real Madrid không được hưởng quả penalty nào. Ảnh: AFP
Suốt 27 trận gần đây tại Liga, Real Madrid không được hưởng quả penalty nào. Ảnh: AFP
Suốt 27 trận gần đây tại Liga, Real Madrid không được hưởng quả penalty nào. Ảnh: AFP
Lên top