“Bị chia cắt” sau 6 năm, Messi và Suarez tâm sự những gì?

Lionel Messi và Luis Suarez là những người bạn rất thân. Ảnh: Getty Images
Lionel Messi và Luis Suarez là những người bạn rất thân. Ảnh: Getty Images
Lionel Messi và Luis Suarez là những người bạn rất thân. Ảnh: Getty Images
Lên top