Bị Chelsea sa thải: Lampard đã ngã ở nơi Solskjaer thành công

Frank Lampard có nhận ra cách làm của ông là không hợp lý, hay chỉ là thiếu kinh nghiệm? Ảnh: AFP
Frank Lampard có nhận ra cách làm của ông là không hợp lý, hay chỉ là thiếu kinh nghiệm? Ảnh: AFP
Frank Lampard có nhận ra cách làm của ông là không hợp lý, hay chỉ là thiếu kinh nghiệm? Ảnh: AFP
Lên top