Bị cấm đủ đường ở Champions League, Chelsea sẽ "sống sót" ra sao?

Lên top