Bernabeu chuẩn bị bước vào sứ mệnh mới cùng Real Madrid

Bên ngoài sân Bernabeu diện mạo mới. Ảnh: Real Madrid.
Bên ngoài sân Bernabeu diện mạo mới. Ảnh: Real Madrid.
Bên ngoài sân Bernabeu diện mạo mới. Ảnh: Real Madrid.
Lên top