BeIN Sports và Saudi Arabia tranh bản quyền: Premier League chờ "đắc lợi"

BeIN Sport cũng lo ngại bị hất cẳng khỏi Premier League. Ảnh: beIN SPORTS
BeIN Sport cũng lo ngại bị hất cẳng khỏi Premier League. Ảnh: beIN SPORTS
BeIN Sport cũng lo ngại bị hất cẳng khỏi Premier League. Ảnh: beIN SPORTS
Lên top