Bayern Munich trở lại tập, “chấp” luôn cả dịch COVID-19

Lên top