Bayern Munich, Real Madrid và nỗi thất vọng chung, những vấn đề của riêng

2 huấn luyện viên Hansi Flick, Zinedine Zidane đều có vấn đề của riêng mình tại Bayern Munich và Real Madrid. Ảnh: AFP
2 huấn luyện viên Hansi Flick, Zinedine Zidane đều có vấn đề của riêng mình tại Bayern Munich và Real Madrid. Ảnh: AFP
2 huấn luyện viên Hansi Flick, Zinedine Zidane đều có vấn đề của riêng mình tại Bayern Munich và Real Madrid. Ảnh: AFP
Lên top