Barcelona và Real Madrid “tự nhiên” có tiền cho Messi và Mbappe

Barcelona sẽ có tiền giải quyết vấn đề quỹ lương để qua đó ký hợp đồng với Lionel Messi, trong khi Real Madrid có thể đầu tư vào Kylian Mbappe. Ảnh: UEFA
Barcelona sẽ có tiền giải quyết vấn đề quỹ lương để qua đó ký hợp đồng với Lionel Messi, trong khi Real Madrid có thể đầu tư vào Kylian Mbappe. Ảnh: UEFA
Barcelona sẽ có tiền giải quyết vấn đề quỹ lương để qua đó ký hợp đồng với Lionel Messi, trong khi Real Madrid có thể đầu tư vào Kylian Mbappe. Ảnh: UEFA
Lên top