Barcelona và chuyện chưa có phương án B dù Messi ở lại

Messi đã có người hỗ trợ nhưng chưa hoàn thiện. Ảnh: AFP.
Messi đã có người hỗ trợ nhưng chưa hoàn thiện. Ảnh: AFP.
Messi đã có người hỗ trợ nhưng chưa hoàn thiện. Ảnh: AFP.
Lên top