Barcelona và 12 tháng đen tối nhất trong lịch sử

Năm 2020 là một mảng màu tối đối với câu lạc bộ Barcelona. Ảnh: AFP
Năm 2020 là một mảng màu tối đối với câu lạc bộ Barcelona. Ảnh: AFP
Năm 2020 là một mảng màu tối đối với câu lạc bộ Barcelona. Ảnh: AFP
Lên top