Barcelona lại mất điểm trong ngày Messi chạm mốc lịch sử

Kiểm soát bóng vượt trội nhưng những thời điểm không tập trung đã khiến Barcelona mất điểm. Ảnh: AFP
Kiểm soát bóng vượt trội nhưng những thời điểm không tập trung đã khiến Barcelona mất điểm. Ảnh: AFP
Kiểm soát bóng vượt trội nhưng những thời điểm không tập trung đã khiến Barcelona mất điểm. Ảnh: AFP
Lên top