Barcelona không bán Messi: Đúng cũng thành sai!

Lionel Messi tiếp tục gắn bó sẽ khiến Barcelona không biết lấy tiền đâu để trả lương. Ảnh: AFP
Lionel Messi tiếp tục gắn bó sẽ khiến Barcelona không biết lấy tiền đâu để trả lương. Ảnh: AFP
Lionel Messi tiếp tục gắn bó sẽ khiến Barcelona không biết lấy tiền đâu để trả lương. Ảnh: AFP
Lên top