Barcelona - Khi tấm màn nhung hạ xuống...

Khẩu hiệu vẫn sừng sững ở đó, nhưng nhiều người cho rằng, Barcelona bây giờ không xứng đáng với triết lý đó nữa. Ảnh: Barcelona
Khẩu hiệu vẫn sừng sững ở đó, nhưng nhiều người cho rằng, Barcelona bây giờ không xứng đáng với triết lý đó nữa. Ảnh: Barcelona
Khẩu hiệu vẫn sừng sững ở đó, nhưng nhiều người cho rằng, Barcelona bây giờ không xứng đáng với triết lý đó nữa. Ảnh: Barcelona
Lên top