Barcelona: Đừng để trở thành “hơn cả một… trò cười”

Khẩu hiệu "Hơn cả một câu lạc bộ" vẫn nổi bật trên sân Camp Nou, nhưng Ban lãnh đạo của Chủ tịch Joan Laporta đang có những động thái khó hiểu. Ảnh: Barcelona
Khẩu hiệu "Hơn cả một câu lạc bộ" vẫn nổi bật trên sân Camp Nou, nhưng Ban lãnh đạo của Chủ tịch Joan Laporta đang có những động thái khó hiểu. Ảnh: Barcelona
Khẩu hiệu "Hơn cả một câu lạc bộ" vẫn nổi bật trên sân Camp Nou, nhưng Ban lãnh đạo của Chủ tịch Joan Laporta đang có những động thái khó hiểu. Ảnh: Barcelona
Lên top