Barcelona có sẵn sàng “đập đi làm lại”?

Barcelona có dám tin dùng các cầu thủ trẻ, những nhân tố được đào tạo từ lò La Masia để xây dựng lại? Ảnh: Barcelona
Barcelona có dám tin dùng các cầu thủ trẻ, những nhân tố được đào tạo từ lò La Masia để xây dựng lại? Ảnh: Barcelona
Barcelona có dám tin dùng các cầu thủ trẻ, những nhân tố được đào tạo từ lò La Masia để xây dựng lại? Ảnh: Barcelona
Lên top