Barca yêu cầu Suarez và Vidal tập riêng vì sợ bị phá rối

Ảnh: FC Barcelona
Ảnh: FC Barcelona
Ảnh: FC Barcelona
Lên top