Barca và Neymar lại “chĩa súng” về phía nhau

Vẫn chuyện đòi tiền qua lại giữa Neymar và Barca. Ảnh: AFP
Vẫn chuyện đòi tiền qua lại giữa Neymar và Barca. Ảnh: AFP
Vẫn chuyện đòi tiền qua lại giữa Neymar và Barca. Ảnh: AFP
Lên top