Barca thề đưa Messi ra tòa nếu còn ý định chuyển nhượng tự do

Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail
Lên top