Barca thất bại ở vòng đàm phán đầu tiên với các cầu thủ

Chủ tịch tạm quyền Barca, Carles Tusquets, vẫn chưa thể thuyết phục cả đội đồng ý giảm lương. Ảnh: AFP
Chủ tịch tạm quyền Barca, Carles Tusquets, vẫn chưa thể thuyết phục cả đội đồng ý giảm lương. Ảnh: AFP
Chủ tịch tạm quyền Barca, Carles Tusquets, vẫn chưa thể thuyết phục cả đội đồng ý giảm lương. Ảnh: AFP
Lên top