Barca muốn trao áo số 10 của Messi cho Coutinho

Coutinho sẽ được trọng dụng tại Barca. Ảnh: AFP
Coutinho sẽ được trọng dụng tại Barca. Ảnh: AFP
Coutinho sẽ được trọng dụng tại Barca. Ảnh: AFP
Lên top