Barca, Messi, 555 triệu Euro và bài toán kinh tế đáp án mở

Lionel Messi không "ngồi mát ăn bát vàng" để được Barca trả số tiền 555 triệu Euro trong 4 năm. Ảnh: Barcelona
Lionel Messi không "ngồi mát ăn bát vàng" để được Barca trả số tiền 555 triệu Euro trong 4 năm. Ảnh: Barcelona
Lionel Messi không "ngồi mát ăn bát vàng" để được Barca trả số tiền 555 triệu Euro trong 4 năm. Ảnh: Barcelona
Lên top