Barca lại chuẩn bị nhận thêm đơn kiện

Tình hình ở Barca đang rối ren với rất nhiều vấn đề. Ảnh: Marca
Tình hình ở Barca đang rối ren với rất nhiều vấn đề. Ảnh: Marca
Tình hình ở Barca đang rối ren với rất nhiều vấn đề. Ảnh: Marca
Lên top