Barca khủng hoảng, Man City sáng cửa "cướp" Messi

Ngày Lionel Messi rời Barcelona đang đến gần. Ảnh: Getty Images
Ngày Lionel Messi rời Barcelona đang đến gần. Ảnh: Getty Images
Ngày Lionel Messi rời Barcelona đang đến gần. Ảnh: Getty Images
Lên top