Barca gửi đề nghị hợp đồng mới, Messi vẫn “mèo vờn chuột”.

Chủ tịch Joan Laporta đã phê chuẩn việc Barcelona gửi đề nghị hợp đồng mới cho Lionel Messi. Ảnh: FC Barcelona
Chủ tịch Joan Laporta đã phê chuẩn việc Barcelona gửi đề nghị hợp đồng mới cho Lionel Messi. Ảnh: FC Barcelona
Chủ tịch Joan Laporta đã phê chuẩn việc Barcelona gửi đề nghị hợp đồng mới cho Lionel Messi. Ảnh: FC Barcelona
Lên top