Barca bắt đầu tiến trình “bỏ phiếu bất tín nhiệm” ông Bartomeu

Số chữ ký trong chiến dịch bỏ phiếu bất tín nhiệm với Chủ tịch Josep Bartomeu đã vượt quá yêu cầu. Ảnh: CadenaSER
Số chữ ký trong chiến dịch bỏ phiếu bất tín nhiệm với Chủ tịch Josep Bartomeu đã vượt quá yêu cầu. Ảnh: CadenaSER
Số chữ ký trong chiến dịch bỏ phiếu bất tín nhiệm với Chủ tịch Josep Bartomeu đã vượt quá yêu cầu. Ảnh: CadenaSER
Lên top