Barca ấn định thời điểm bầu cử, Chủ tịch Bartomeu ngồi đếm ngày chờ

Josep Maria Bartomeu chỉ còn vài tháng, hoặc vài tuần, trên cương vị Chủ tịch Barca. Ảnh: Getty Images
Josep Maria Bartomeu chỉ còn vài tháng, hoặc vài tuần, trên cương vị Chủ tịch Barca. Ảnh: Getty Images
Josep Maria Bartomeu chỉ còn vài tháng, hoặc vài tuần, trên cương vị Chủ tịch Barca. Ảnh: Getty Images
Lên top