Báo UAE: "Về lý thuyết Việt Nam không đáng ngại bằng Jordan và Triều Tiên"

Lên top