Báo Trung Quốc: "Chúng ta nên thấy may mắn vì nằm khác bảng tuyển Việt Nam"

Truyền thông Trung Quốc không tiếc lời khen ngợi sức mạnh tuyển Việt Nam.
Truyền thông Trung Quốc không tiếc lời khen ngợi sức mạnh tuyển Việt Nam.
Truyền thông Trung Quốc không tiếc lời khen ngợi sức mạnh tuyển Việt Nam.
Lên top