Ban tổ chức dàn xếp với "nhóm chống đối", Premier League sắp tái khởi động

Giám đốc điều hành Premier League Richard Masters và các cộng sự đang thuyết phục một nhóm câu lạc bộ đồng ý Dự án tái khởi động. Ảnh: Premier League
Giám đốc điều hành Premier League Richard Masters và các cộng sự đang thuyết phục một nhóm câu lạc bộ đồng ý Dự án tái khởi động. Ảnh: Premier League
Giám đốc điều hành Premier League Richard Masters và các cộng sự đang thuyết phục một nhóm câu lạc bộ đồng ý Dự án tái khởi động. Ảnh: Premier League
Lên top