Bản tin thể thao sáng 4.12: Văn Đức được báo Châu Á tôn vinh