Ban lãnh đạo Barca bắt đầu chia rẽ vì Messi

Một số thành viên trong Ban lãnh đạo Barca đã muốn lựa chọn thực tế và hợp lý hơn trong thương vụ Lionel Messi. Ảnh: FCB
Một số thành viên trong Ban lãnh đạo Barca đã muốn lựa chọn thực tế và hợp lý hơn trong thương vụ Lionel Messi. Ảnh: FCB
Một số thành viên trong Ban lãnh đạo Barca đã muốn lựa chọn thực tế và hợp lý hơn trong thương vụ Lionel Messi. Ảnh: FCB
Lên top