Bản danh sách của Messi và nhiệm vụ Barcelona cần làm

Lionel Messi muốn Chủ tịch Joan Laporta có kế hoạch hành động cụ thể hơn so với đội ngũ lãnh đạo trước. Ảnh: Barcelona
Lionel Messi muốn Chủ tịch Joan Laporta có kế hoạch hành động cụ thể hơn so với đội ngũ lãnh đạo trước. Ảnh: Barcelona
Lionel Messi muốn Chủ tịch Joan Laporta có kế hoạch hành động cụ thể hơn so với đội ngũ lãnh đạo trước. Ảnh: Barcelona
Lên top